Frauderisico's in organisatie.png

Fraude risico's in de organisatie

Deze training geeft het antwoord op de vraag wat je van interne accountants kan verwachten wanneer de wet- en regelgeving in het geding komt. Hiermee geven wij invulling aan de training ‘Fraude’ die door de NBA in 2019 verplicht is gesteld voor alle interne accountants.

 

In deze training is wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de accountant het onder- werp fraude(risicofactoren) inbedt in het audit charter en audit jaarplan. Je leert hoe frauderisico’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden en hoe omgegaan kan worden met de hiermee gepaard gaande dilemma's. Voorts komt de invloed van fraude(risicofactoren) op de risicoanalyse en het audit jaarplan aan bod en gaan we in op de wijze waarop de accountant met de leiding van de organisatie over dit onderwerp in gesprek gaat. 

De training is ontwikkeld door Marinus de Pooter, Certified Trainer bij G31000 met veel ervaring op het gebied van performance, finance, audit, compliance, quality en risk management, en Carole Beelen, die in de twintig jaar dat zij traint een eigen lesmethode heeft ontwikkeld. De training duurt één dag, is goed voor 7 PE-uren en kost € 435. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers en de ondergrens is gelegd bij 10 deelnemers.

 

In deze training wordt meer aandacht gegeven aan concrete casuïstiek, dilemma's, gedrag, ethiek en integriteit dan strikt door de NBA was voorgeschreven. Daarmee levert deze training één PE-uur meer op dan elders.

Vooralsnog wordt deze training enkel inhouse verzorgd. Bij interesse kunt u contact opnemen met info@wiify.nl

imageedit_5_7782512750.png