top of page
shutterstock_519464068.jpeg
PE ROND.png

"Never waste a good crises!"

Hoe kom je beter uit deze verandering van tijdperk?

València, 8 t/m 12 november 2023

Klik hier voor de flyer

We leven in een verandering van tijdperk. Op heel veel terreinen vinden snelle en fundamentele veranderingen plaats, van energie tot mobiliteit, van landbouw tot industrie, van zorg tot onderwijs en van pensioen tot arbeidsmarkt. Dat alles is onderdeel van een omwenteling in de samenleving en economie, die wellicht vergelijkbaar is met de industriële revolutie in de tweede helft van de 19de eeuw. Nu zitten we in de digitale en duurzame revolutie, met alle gevolgen van dien.

Grote omwentelingen gaan altijd gepaard met crises en chaos. Het oude functioneert niet meer

en het nieuwe moet nog ontkiemen. In deze tussen-in-tijd bevinden we ons in een polycrisis, een

stapeling van samenhangende crises: de Oekraïne crisis, energiecrisis, klimaatcrisis, landbouw-

crisis, asielcrisis, wooncrisis, arbeidsmarktcrisis, zorgcrisis en vertrouwenscrisis. Dat leidt tot som-

berheid alom, maar er zit ook een positieve kant aan. Het noopt ons om echt te veranderen, en

een nieuwe samenleving en economie op te bouwen die toekomstbestendig is.

 

De nieuwe tijd heeft grote gevolgen voor de overheid en voor bedrijven. Organisaties moeten wendbaar en veerkrachtig worden om de volgende crises te kunnen overleven. Maar wat is eigenlijk wendbaar en veerkrachtig en hoe kun je dat worden? Dat vraagt om een ander type organisatie, maar ook om een cultuuromslag en een andere dagelijkse praktijk. Het vergt een transitie binnen de organisatie, om te gaan denken en werken vanuit een visie en lange-termijn strategie. Wie niet op tijd doorpakt zal de volgende storm niet overleven, het zijn niet de grootste organisaties die overleven, ook niet de slimste, maar de meest wendbare en veerkrachtige.

 

Een wendbare organisatie vraagt om een ander soort leiderschap, verbindend, authentiek en transformatief. Staan voor wat je zegt en denkt, in verbinding staan met anderen en met jouzelf, en gericht op daadwerkelijk veranderen. Dat vraagt ook een transitie in onszelf.

Een reis naar binnen, een persoonlijke zoektocht, op zoek naar jouw werkelijke drijfveren en jouw innerlijk kompas. Je diepere angsten overwinnen zodat je los kan komen van het vertrouwde en het nieuwe, onbekende, durft te omarmen.

Doelstelling

De wereld, Europa en Nederland bevinden zich in een overgangsperiode, vol chaos en onzekerheid. Deze training leert je omgaan met onzekerheid en de chaos te omarmen. Je leert te navigeren in de mist en te vertrouwen op je innerlijk kompas.

Deze training leert je transities te herkennen en het verloop in te kunnen schatten, als ook hoe je ze kunt beïnvloeden en toe kunt passen in de praktijk van je eigen bedrijf of omgeving en uiteindelijk op jouzelf als professional maar ook als mens. Je leert ook hoe je een leidende rol kunt gaan spelen in transities en hoe je jezelf kunt losmaken van de ‘illusie van machteloosheid’.

Na afloop van deze training weet je meer over de transities in de samenleving en economie, wat dat betekent voor jouw organisatie en wat dat betekent voor jou als professional en hoe je daar als mens mee kunt leren omgaan.

 

Emmely Lefèvre_edited.jpg

De trainerS 

Prof.dr.ir. Jan Rotmans en Emmely Lefèvre zijn onze toptrainers.

Jan is Hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is een pionier en visionair met een wereldwijde reputatie, heeft meer dan driehonderd publicaties op zijn naam, waaronder de bestsellers “In het Oog van de Orkaan”, “Verandering van Tijdperk”, “Omwenteling” en “Omarm de chaos”, en adviseert internationale organisaties, bedrijven en regeringen.

 

Emmely is transitie-strateeg, waar(de)maker, innovator en eigenaar van Ditis’Em, Projectmanagement en sociale innovatie. Emmely is pur sang verbinder en heeft veel ervaring in het begeleiden van groepen en individuen met hun persoonlijke transitie. Samen met Jan vormt zij een perfect duo en verzorgen zij trainingen op het gebied van transformatief leiderschap.

imageedit_5_7782512750.png
bottom of page