top of page
WiifY
Helcopterplatform.jpg

What's in it for You

Kennis vermenigvuldigt zich door het te delen

WiifY staat voor ‘What’s in it for You’ en organiseert onder dat motto activiteiten met toegevoegde waarde voor alle deelnemers. Kennis delen staat daarbij centraal. Hoogleraren en professoren vinden bij WiifY een platform om te sparren met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Vice versa krijgen specialisten en ervaren managers de gelegenheid om hun kennis en ervaringen te delen met de universitaire/hbo wereld of met hun collega’s uit aanpalende branches als (gast)docent of spreker tijdens een van de netwerk-bijeenkomsten van WiifY.

 

Als kwaliteitsgarantie zijn al onze bijeenkomsten PE-gecertificeerd. Los van de inhoud is het streven om de deelnemers bij elke bijeenkomst te verassen; door het verfrissende onderwerp of met de originele locatie, de creatieve catering, een onverwachte ontmoeting, de gezellige sfeer of een origineel wow-element. Doelstelling is dat elke deelnemer bij het vertrek benieuwd is wanneer de volgende bijeenkomst is. 

NBA model PE-Portfolio 
POP2_edited.jpg

De NBA heeft de opzet voor de PE-verplichting voor accountants gewijzigd. Deze nieuwe opzet is vanaf 2021 voor alle accountants van kracht en is gericht op ‘beroepsontwikkeling en leerresultaat’. Accountants krijgen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid ten aanzien van de vorm en inhoud van PE-activiteiten en moeten zelf een PE-portfolio opstellen. Het verzamelen van PE-uren behoort daarmee tot het verleden. Het PE-Portfolio 2022 moest voor 1 april 2022 gereed zijn en uiterlijk op 31 januari 2023 dient op MijnNBA een compliance-verklaring afgegeven te worden, waarmee wordt bevestigd dat voor 2022 is voldaan aan de PE-verplichting. Voor 2023 geldt eenzelfde cyclus.

De volgende activiteiten staan op de rol
nieuw
"Bedrijfswaardering in geschilsituatie."
 Porschecentrum Heteren, woensdag 22 maart 2023
juridisch geschil2.jpg
PE ROND.png

Voor alle accountants die wel eens te maken hebben met ondernemers die uit elkaar gaan organiseren Sigrid Ebben, partner bij Wildenberg advocaten, en Jasper van Hoeven, registeraccountant actief als financieel deskundige in (potentiële) geschilsituaties, de cursus bedrijfswaarderingen in geval van echtscheidingssituaties.

Wij bieden u een praktijkgerichte cursus omtrent waarderingsvraagstukken. De focus zal liggen op het familierecht, zoals de scheidende ondernemer of overdracht van het bedrijf binnen de familie. Daarbij komen aspecten als waarderingsmethodes, goodwill, stille reserves en erfrechtelijke aan bod. 

Na afloop van deze cursus zal je ondernemers beter kunnen adviseren op dit deel van je vakgebied.

"Never waste a good crisis!"
 València, 12 t/m  16 april 2023
shutterstock_519464068.jpeg
PE ROND.png

We leven in een verandering van tijdperk. Op heel veel terreinen vinden snelle en fundamentele veranderingen plaats. Dat is onderdeel van een omwenteling in de samenleving en economie. Grote omwentelingen gaan altijd gepaard met crises en chaos. In deze tussen-in-tijd is sprake van een stapeling van samenhangende crises. Deze training leert hoe je jezelf daarin staande kunt houden en er zelfs beter uit kunt komen.

Jan Rotmans en Emmely Lefèvre zijn onze trainers. Jan is Hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, pionier en visionair met een wereldwijde reputatie en schrijver van verschillende bestsellers. Emmely is transitie-strateeg, waar(de)maker en een pur sang verbinder met veel ervaring in het begeleiden van groepen en individuen met hun persoonlijke transitie. Samen vormen zij een perfect duo en verzorgen zij trainingen op het gebied van transformatief leiderschap.

Deelname kost € 2.895. De plaatsen worden vergeven volgens het 'wie-het-eerst-komt’ principe…

(Direct) Inschrijven kan via "Meer info" of door middel van een mail aan info@wiify.nl

"Workshop Presteren op driesterren niveau!"
De Librije, Zwolle, diverse data
business-continuiteit-accent-coronavirus
PE ROND.png

In deze workshop leer je hoe De Librije al meer dan tien jaar op driesterren niveau presteert. Dat levert gegarandeerd de nodige eye-openers op, die ook in je eigen organisatie zijn toe te passen. 

Het business model van de Librije vormt het uitgangspunt van deze training, het HPO raamwerk van André de Waal is het theoretische kader en het managementboek “Boerenwijsheden” van onze trainer, Tjeerd den Boer, dient als leidraad waarin de theorie en praktijk worden samengebracht.

Uiteraard is deze training inclusief een kook clinic bij de Librije. Mooie bijkomstigheid is dat accountants hiermee invulling kunnen geven aan het door de NBA verplicht gestelde onderwerp cotinuïteit. 

"Training Verbindende Communicatie!"
Nieuwe data & locatie worden binnenkort bekend 
verbindende communicatie2.jpg
PE ROND.png

Communicatie is onder meer bedoeld om elkaar te begrijpen. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig en staat in vrijwel elke organisatie de onderlinge communicatie op de lijst met verbeterpunten.

In deze training leert je om open en empathisch te kunnen luisteren en communiceren. Niet alleen naar en met een naaste collega, maar ook binnen een team, andere afdelingen en natuurlijk tijdens gesprekken met klanten.

Na afloop kan je de behoeftes achter de communicatie achterhalen, weerstand makkelijker ombuigen naar samenwerking en conflicten in een vroeg stadium bespreekbaar maken, zodat je gesprekken sneller met het gewenste resultaat kunt afsluiten.

Deze training is goed voor 14 PE-uren. Deelname kost € 950.

Missie & partners

farijs 00. jpg.jpg
appleton 00. jpg.jpg
42287159_s.jpg

Kennis vermenigvuldigt zich door het te delen.

Wanneer dat interactief en in een leuke setting gebeurt

gaat dat niet alleen plezieriger, maar ook sneller is de ervaring.

Zo wil WiifY van (permanente) educatie een feestje maken. 

WiifY biedt haar partners en hun zakelijke relaties de gelegenheid om op een leuke en leerzame manier met elkaar in contact te blijven en te komen. De inhoudelijke bijeenkomsten van WiifY bieden de gelegenheid om effectief bij te praten en verbinding te leggen tussen relaties die wat voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast laat het de kracht zien van het gezamenlijke netwerk en kan je er prettige herinneringen aan overhouden.

 

Spreekt het je aan om op deze manier het contact met je relaties te onderhouden en je netwerk uit te breiden. Neem dan contact op via info@wiify.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Planning
Missie
Partners
imageedit_5_7782512750.png
bottom of page